ad Bommel, alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes

Auteur
Marten Toonder


Start-Einde
Start: 2008
Einde: 2018

Uitgeverij
De Bezige Bij - Amsterdam

Externe link

Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes - In 2008 start Uitgeverij De Bezige Bij met een nieuwe albumreeks met Bommel-/Tom Poes-krantestripverhalen. In tegenstelling tot de voorgaande reeks Literaire Reuzenpockets, lopende van 1967 t/m 1991 en volgens de auteur Marten Toonder bedoeld als podium voor zijn beste verhalen, bevat deze reeks alle dagblad-verhalen ooit gemaakt in chronologische volgorde verspreid over 60 delen. Deze reeks kent ook een andere opmaak. Waar in de reuzenpockets gebruik wordt gemaakt van kleine afgebeelde stroken met daaronder tekst in één kolom, komt de opmaak van de nieuwe reeks meer overeen met zoals het destijds in de dagbladen werd afgedrukt, d.w.z. grote stroken met de tekst kleiner afgedrukt in twee kolommen. Aangezien er op één pagina één strook met daaronder tekst wordt afgebeeld, wijkt het formaat ook af t.o.v. de voorgaande reuzenpockets. Deze reeks heeft niet een staand, maar een liggend formaat. Vandaar dat deze serie ook de oblong-reeks wordt genoemd.
tekst: mvdwstrips.nl

Enkele kenmerken van de serie:
- De serie loopt van 2008 t/m 2018, de delen komen echter niet in chronologische volgorde uit, maar doorelkaar. De verschijningsplanning is in een speciale folder te bekijken (link verwijst naar gearchiveerde versie op 14 mei 2019). Als de serie compleet is, kunnen de afzonderlijke delen wel in volgorde in de boekenkast worden geplaatst;
- Voor elk verhaal wordt een voorwoord gegeven met enkele achtergronden over het verhaal en de auteur. Daarnaast volgt er een opsomming in welke boeken het verhaal eerder is verschenen; veelal wordt hier verwezen naar de serie Literaire Reuzenpockets uit de periode 1967-1991 en de Panda-uitgave Heer Bommel Volledige werken, de dagbladpublicaties. Maar ook andere verschijnigsvormen worden genoemd indien van toepassing;
- Deze serie loopt niet synchroon met de Panda-uitgave Heer Bommel Volledige werken, de dagbladpublicaties. Daar waar de oblong-reeks uit 60 delen bestaat, betreft dat voor de Panda-reeks 40 delen. Dat betekent dat er in de oblong-reeks gemiddeld drie verhalen per boek staan, in de Panda-reeks zijn dat er gemiddeld vier per boek. Het zal dus voor de beginnende verzamelaar moeilijk worden uit beide reeksen delen te verkrijgen, die op elkaar aansluiten zonder de kans op verhaaldubbelingen;
- De correcties/restauraties die in de Panda-uitgave zijn gedaan, zijn niet noodzakelijkerwijze dezelfde als in de oblong-reeks. Dit komt omdat niet voor alle uitgaven gebruik is gemaakt van het digitale "Panda"-bestand;
- De Panda-uitgave bevat ook gelegenheidsverhalen en toelichtende teksten; in de oblong-reeks staan louter de reguliere verhalen;
- De titels in de Panda-reeks zijn overgenomen van de dagbladpublicaties, waarbij ook de naam van de hoofdrolspeler (Heer Bommel of Tom Poes) wordt vermeld. De titels van de oblong-reeks zijn veelal overgenomen van de voorgaande boekverschijningen van De Bezige Bij en vaak ook verkort, waarbij de naam van de hoofdrolspeler achterwege is gelaten. Het gevolg is dat bepaalde titels wel eens kunnen afwijken. Zo zijn "Heer Bommel maakt volledig" (Panda-reeks) en "Het volledig maken" (Bezige Bij-uitgaven) twee verschillende titels voor hetzelfde verhaal.
tekst: mvdwstrips.nl

Reguliere reeks
 • 1 - De avonturen van Tom Poes (2014)
  1 Avonturen van Tom Poes
  2 De toverpijp
  3 De tovertuin
  4 De geheimzinnige roverhoofdman
  5 De Drakenburcht
 • 2 - Meer avonturen van Tom Poes (2015)
  6 Het verdwijneiland
  7 De reuzenvogel
  8 De rare uitvinding
  9 Het eiland van Grim, Gram en Grom
 • 3 - Tom Poes verzint een list (2013)
  10 De zieke hertog
  11 Het monster-ei
  12 Tom Poes en Kaspar de draak
  13 De laatste markies van Carabas
 • 4 - Nog meer listen van Tom Poes (2015)
  14 Het land van de blikken mannen
  15 De betoverde spiegel
  16 De bergmensen
 • 5 - Tom Poes blijft bezig (2016)
  17 Het geheim van het noorderlicht
  18 De Bommelschat
  19 De schat op de zeebodem
 • 6 - Hoe loopt dit af? (2014)
  20 Tom Poes ontmoet een oude bekende
  21 De Superfilmonderneming
  22 De meester-schilder
 • 7 - Heer Bommel laat zich gelden (2016)
  23 De Chinese waaier
  24 De wonderdokter
  25 De watergeest
  26 De talisman
 • 8 - Een struisse gestalte (2017)
  27 De nieuwe ijstijd
  28 Het monster van Loch Ness
  29 De geheimzinnige sleutel
 • 9 - Op heterdaad betrapt (2016)
  30 De grootgroeiers
  31 De zeeslang
  32 Heer Bommel stuit de vooruitgang
  33 De Pierrace
 • 10 - Aangrijpende gebeurtenissen (2017)
  34 Het vibreerputje
  35 Solfertje
  36 Horror de Ademloze
 • 11 - Een misselijk gedoe (2018)
  37 De betoverde prinses
  38 Kwetal de breinbaas
  39 Het lijmteem
 • 12 - Eh... dinges (2015)
  40 De volvetters
  41 Het Wegwerk
  42 Eh... dinges
 • 13 - Een waar gelaat (2013)
  43 De Partij van de Blijheid
  44 Mom Bakkesz
  45 De kneep van Knipmenis
 • 14 - Een gesmoorde kreet (2014)
  46 De geheimzinnige gaper
  47 De Partenspeler
  48 Het wroeg-wezen
 • 15 - Een heer gordt zich aan (2015)
  49 De Schoonschijners
  50 De gebroeders Weeromstuit
  51 Vriend Vijand
 • 16 - Bevend van woede (2017)
  52 De wens-werkster
  53 Heer Bommel en zijn iksel
  54 Het kunsthars-hart
  55 De Bommelkuur
 • 17 - Met vooruitziende blik (2017)
  56 De klokker
  57 De pruikenmaker
  58 De spiegelaar
  59 Heer Bommel gaat vereeuwen
 • 18 - Allemaal holklap (2016)
  60 De A-prillers
  61 De waarzegger
  62 De doffe Doffer
  63 De knollengaard
 • 19 - Bedenk eens wat, Tom Poes (2018)
  64 Het slaagsysteem
  65 De daadsteller
  66 De kniphoed
 • 20 - Dit neem ik niet! (2016)
  67 De klonters
  68 De muzenis
  69 De Atlantiër
 • 21 - Dit schreeuwt om wraak (2017)
  70 De giegelgak
  71 De wraakgier
  72 Het mengeldier
 • 22 - Zoals een Bommel betaamt (2012)
  73 De split-erwt
  74 De achtgever
  75 De Zwarte Zwadderneel
  76 Het stenenbeen-probleem
 • 23 - Net wat ik al dacht (2018)
  77 De zwelbast
  78 Het overdoen
  79 De argwaners
 • 24 - Trammelant en tierelier (2013)
  80 De kwanten
  81 De beunhaas
  82 De Kiekvogel
 • 25 - Het is alles hupsafladder (2013)
  83 De dankputters
  84 De feunix
  85 De windhandel
 • 26 - Je bent er gloeiend bij (2012)
  86 De nozellarven
  87 De dropslaven
  88 De herenopstand
 • 27 - Kommer en kwel (2014)
  89 De Hachelbouten
  90 De Bommellegende
  91 De toornviolen
 • 28 - Rook en zwavel op mijn pad (2015)
  92 Het Lemland
  93 De plamoen
  94 Het ontstoffen
 • 29 - Zoals mijn goede vader zei (2018)
  95 De wezelkennis
  96 Het boze oog
  97 De niks
 • 30 - Het avontuur roept (2016)
  98 De Pikkinring
  99 Het huilen van Urgje
  100 De tijwisselaar
 • 31 - Krijg de teter! (2015)
  101 De grauwe razer
  102 Het kukel
  103 De wilde wagen
 • 32 - Een ruim gebaar (2011)
  104 De bovenbazen
  105 De grootdoener
 • 33 - Dat spreekt (2012)
  106 De liefdadiger
  107 Het monster Trotteldrom
  108 De killers
 • 34 - Wat mal! (2014)
  109 De vuursalamander
  110 De Labberdaan
  111 De pasmunt
 • 35 - Par example! (2017)
  112 De wisselschat
  113 De grote Barribal
  114 Het Nieuwe Denken
 • 36 - Met vederlichte tred (2011)
  115 Bombom de Geweldige
  116 De trullenhoedster
  117 Het Booroog
 • 37 - Ei, ei! (2012)
  118 De Maanblaffers
  119 De sloven
  120 Zijn heldendaden
 • 38 - Een heer van stand (2012)
  121 De kwade inblazingen
  122 De hupbloemerij
  123 De bevrijding van Sollidee
 • 39 - Augurken met suiker (2013)
  124 De Viridiaandinges
  125 De tuttelwurm
  126 De verdwenen heer
 • 40 - De toorn van een heer (2014)
  127 De astromanen
  128 Het platmaken
  129 De onbetaalbare reis
 • 41 - Een bommel staat voor niets (2013)
  130 De mob-beweging
  131 De blijdschapper
  132 De slijtmijt
 • 42 - Als u mij verschonen wil (2012), uiteindelijk verschenen als Dit loopt uit de hand
  133 De erfpachter
  134 De waarde-ring
  135 De pijpleider
 • 43 - Jij kunt eigenlijk alles (2011)
  136 Het kongruwer
  137 De ombrenger
  138 De kwinkslagen
 • 44 - Heel betreurenswaardig (2009)
  139 De loodhervormer
  140 Het verdwijnpunt
  141 Het losgetrilde inzicht
 • 45 - Een eenvoudig gebaar (2008), uiteindelijk verschenen als Laat dat een les zijn
  142 De Krookfilm
  143 De transmieter
  144 De Vrezelijke Krakken
 • 46 - Naar de verturving (2011)
  145 De pronen
  146 De Doorluchtigheid
 • 47 - Een vastberaden heer (2009)
  147 De Hopsa's
  148 Het spook van Bommelstein
  149 De kaligaar
 • 48 - Nu dit weer (2010)
  150 De opvoedering
  151 De wind der verandering
  152 De weetmuts
 • 49 - Moet ik dan alles alleen doen? (2010)
  153 Het Griffoen-ei
  154 Het vergeetboekje
  155 De zonnige kijk
 • 50 - Dit is het toppunt! (2010)
  156 De grijze kunsten
  157 De Grote Onthaler
 • 51 - De plicht roept! (2011)
  158 De gekikkerde vorst
  159 De denktank
 • 52 - Meer dan een heer verdragen kan (2011)
  160 De uitvalsels
  161 De geweldige wiswassen
 • 53 - Erger kan het niet worden (2010)
  162 De toekomer
  163 De andere wereld
 • 54 - Een lijdend voorbeeld (2010)
  164 De Unistand
  165 De wadem
 • 55 - Een kalmerend prikje (2010)
  166 De minionen
  167 Het spijtlijden
 • 56 - Een lekker stukje (2009)
  168 Het volledig maken
  169 De aamnaak
 • 57 - Diepe roerselen (2009)
  170 Het ontsollen
  171 De antiloog
 • 58 - Daar steekt iets achter (2009)
  172 De spalt
  173 Een Bommelding
 • 59 - Laat dat een les zijn (2008), uiteindelijk verschenen als Een eenvoudig gebaar
  174 De zelfkant
  175 De vergelder
 • 60 - Als dat maar goed gaat (2018), uiteindelijk verschenen als Het einde van eindeloos
  176 Het Bommel-verschiet
  177 Het einde van eindeloos

Index
 • Een helder en handzaam overzicht (2018)

INHOUD

 

Meer informatie

Meer informatie over auteursrechten e.d. vindt u hier.